Koncert: „Wielkanoc z Bachem” 24 kwiecień 2016

W programie:

Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freunde BWV 227

Johann Sebastian Bach, Ich habe genung BWV 82

Johann Sebastian Bach, Christ lag in Todesbanden BWV 4

Johann Sebastian Bach, Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140

Zespół Wokalny Contento Core działa od jesieni 2007 roku, skupiając zawodowych muzyków – absolwentów i studentów katowickiej Akademii Muzycznej, których łączy wspólne zamiłowanie do muzyki chóralnej. Rozległy wachlarz muzycznych zainteresowań sprawia, że zespół stale poszerza swój repertuar, w którym odnaleźć można utwory sakralne i świeckie niemalże wszystkich epok: od renesansu po muzykę współczesną. Szczególne jednak miejsce w repertuarze znajduje muzyka wokalna XVI, XVII i XVIII wieku, którą zespół wykonuje wedle idei wykonawstwa zgodnego historycznie. Zespół Contento Core sięga również po muzykę polską tego okresu, co zaowocowało nagraniem jego pierwszej płyty „Księga Psalmów w polskiej muzyce barokowej”

Akademicka Orkiestra Barokowa powstała w październiku 2008 roku z inicjatywy prof. Marka Toporowskiego. Zespół skupia studentów klas historycznych praktyk wykonawczych (skrzypce barokowe, lutnia, viola da gamba, wiolonczela barokowa) oraz studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Misja orkiestry zakłada otwartą formułę działania – część projektów realizuje bezkompromisowo z użyciem wyłącznie instrumentów dawnych; inne przedsięwzięcia możliwe są dzięki współudziałowi muzyków grających na instrumentach współczesnych.

Pracując pod kierunkiem prof. Marka Toporowskiego oraz mgr Martyny Pastuszki zespół realizuje ok. 7 koncertów rocznie.

W ramach dotychczasowej działalności orkiestra zaprezentowała m. in. kompletne wykonanie “Mesjasza” Jerzego Fryderyka Haendla, “Te Deum” Marc-Antoine Charpentiera, “Pasji wg św. Marka” w rekonstrukcji Dietharda Hellmanna oraz fragmentów “Oratorium na Boże Narodzenie” Johanna Sebastiana Bacha, utwory staropolskie (w tym symfonie polskiego klasycyzmu), muzykę instrumentalną Jerzego Fryderyka Haendla, Georga Philippa Telemanna, Arcangelo Corellego.

Komentarze Facebook

Dodaj komentarz