Międzynarodowa Konferencja: SŁOWO – MELODIA – NEUMA JAKO PODSTAWA ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO

z okazji 50-lecia wydania  „Semiologii gregoriańskiej” (Rzym 1968)  oraz 10-lecia powstania Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej (2008), która miała miejsce 20 listopada 2018 roku w Sali Petrus w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Medytacja organowo – chorałowa Credo quod Redemptor meus vivit in memoriam Mariani Machura:

W tym roku minęła 50. rocznica wydania przełomowego dzieła o. E. Cardina OSB (1905-1988) Semiologia gregoriańska (przetłumaczone na j. polski przez niedawno zmarłego Macieja Kazińskiego oraz Michała Siciarka i wydane w wydawnictwie benedyktynów w Tyńcu w roku 2000). Rocznica ta zaprasza nas do podjęcia głębszej refleksji nad znajomością semiologii gregoriańskiej w polskich środowiskach naukowych i dydaktycznych, formujących przyszłych muzyków kościelnych jak również w środowiskach czynnie zajmującymi się praktyką śpiewaczą i liturgiczną. Wydaje się, że mimo starań wielu osób i ośrodków, „droga” semiologii gregoriańskiej w Polsce jest jeszcze długa. Międzynarodowa konferencja pt. Słowo – melodia – neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego, miała miejsce w Sali Petrus w opactwie tynieckim 20 listopada 2018 r., stawiała sobie za cel właśnie ukazanie bogatego dziedzictwa o. Cardina, zrozumienie jego spuścizny w kontekście liturgicznym, naukowym, teologiczno-duchowym jak i praktycznym. Na konferencję zostali zaproszeni znakomici goście i badacze, należący do czołówki światowych gregorianistów, m.in. prof. Johannes Berchmans Göschl (jeden z głównych promotorów restytucji melodycznej śpiewu gregoriańskiego wydanej w Graduale Novum oraz uczeń o. E. Cardine), prof. Franz Karl Praßl z Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej w Rzymie oraz prof. Juan Carlos Asensio Palacios z Barcelony. Zamysłem konferencji było ukazanie śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej, czyli ukazanie, że jego podstawę stanowią trzy równorzędne elementy: słowo – melodia – neuma, bez połączenia których niemożliwe jest zrozumienie całej głębi śpiewu gregoriańskiego. Wykłady odbyły się w językach prelegentów, a słuchacze otrzymali tłumaczenie tekstów.
Po zakończeniu konferencji odbyła się medytacja organowo-chorałowa: Credo quod Redemptor meus vivit. In memoriam Mariani Machura. Było to wspomnienie wielkiego propagatora śpiewu gregoriańskiego i wieloletniego organisty tynieckiego, prof. Mariana Machury w wyrazie wdzięczności za całą jego działalność w tej dziedzinie. Po medytacji odbyły się nieszpory.
Międzynarodowa konferencja została zorganizowana  przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie (UPJPII/AM) przy współudziale Opactwa tynieckiego oraz pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Gregoriańskich (AISCGre – sekcja polska). Wraz z tą inicjatywą powstaje Tyniecki Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego, który będzie miał na celu propagowanie śpiewu gregoriańskiego w dziedzinie praktycznej i naukowej (liturgia, konferencje, spotkania, wydawnictwo). Konferencja i towarzysząca jej medytacja chorałowo-organowa odbyła się w ramach XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej pod patronatem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

Wszystkie nagrania z konferencji oraz kościoła zostały zrealizowane przez TYNIEC.TV


PROGRAM

Otwarcie konferencji
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJP2 (UPJPII/AM)
o. dr Szymon Hiżycki OSB (Opat Tyniecki)

Prowadzący I cz. – o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB (UPJPII)


Prowadzący II cz. – ks. prof. Kazimierz Szymonik (Uniwersytet Muzyczny, Warszawa)


Prowadzący III cz. – ks. dr Mariusz Białkowski (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań)


Dyskusja

godz. 16.00
Medytacja organowo-chorałowa Credo quod Redemptor meus vivit in memoriam Mariani Machura

godz. 17.00
Uroczyste Nieszpory

Komentarze Facebook