Ewenty, Koncerty, Sympozja – transmisja na żywo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SŁOWO – MELODIA – NEUMA JAKO PODSTAWA ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO

z okazji 50-lecia wydania  „Semiologii gregoriańskiej” (Rzym 1968)  oraz 10-lecia powstania Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej (2008)

Wtorek, 20 listopada 2018 roku
Sala Petrus w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Transmisja na żywo:

Rozpoczęcie o godz. 9.00
Wstęp wolny

W tym roku mija 50. rocznica wydania przełomowego dzieła o. E. Cardina OSB (1905-1988) Semiologia gregoriańska (przetłumaczone na j. polski przez niedawno zmarłego Macieja Kazińskiego oraz Michała Siciarka i wydane w wydawnictwie benedyktynów w Tyńcu w roku 2000). Rocznica ta zaprasza nas do podjęcia głębszej refleksji nad znajomością semiologii gregoriańskiej w polskich środowiskach naukowych i dydaktycznych, formujących przyszłych muzyków kościelnych jak również w środowiskach czynnie zajmującymi się praktyką śpiewaczą i liturgiczną. Wydaje się, że mimo starań wielu osób i ośrodków, „droga” semiologii gregoriańskiej w Polsce jest jeszcze długa. Międzynarodowa konferencja pt. Słowo – melodia – neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego, która będzie miała miejsce w Sali Petrus w opactwie tynieckim 20 listopada 2018 r., stawia sobie za cel właśnie ukazanie bogatego dziedzictwa o. Cardina, zrozumienie jego spuścizny w kontekście liturgicznym, naukowym, teologiczno-duchowym jak i praktycznym. Na konferencję zostali zaproszeni znakomici goście i badacze, należący do czołówki światowych gregorianistów, m.in. prof. Johannes Berchmans Göschl (jeden z głównych promotorów restytucji melodycznej śpiewu gregoriańskiego wydanej w Graduale Novum oraz uczeń o. E. Cardine), prof. Franz Karl Praßl z Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej w Rzymie oraz prof. Juan Carlos Asensio Palacios z Barcelony. Zamysłem konferencji jest ukazanie śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej, czyli ukazanie, że jego podstawę stanowią trzy równorzędne elementy: słowo – melodia – neuma, bez połączenia których niemożliwe jest zrozumienie całej głębi śpiewu gregoriańskiego. Wykłady odbędą się w językach prelegentów, a słuchacze otrzymają tłumaczenie tekstów.
Po zakończeniu konferencji odbędzie się medytacja organowo-chorałowa: Credo quod Redemptor meus vivit. In memoriam Mariani Machura. Będzie to wspomnienie wielkiego propagatora śpiewu gregoriańskiego i wieloletniego organisty tynieckiego, prof. Mariana Machury w wyrazie wdzięczności za całą jego działalność w tej dziedzinie. Po medytacji na nieszpory.
Międzynarodowa konferencja organizowana jest przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie (UPJPII/AM) przy współudziale Opactwa tynieckiego oraz pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Gregoriańskich (AISCGre – sekcja polska). Wraz z tą inicjatywą powstaje Tyniecki Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego, który będzie miał na celu propagowanie śpiewu gregoriańskiego w dziedzinie praktycznej i naukowej (liturgia, konferencje, spotkania, wydawnictwo). Konferencja i towarzysząca jej medytacja chorałowo-organowa odbywają się w ramach XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej pod patronatem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.
Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM

9.00 – Otwarcie konferencji
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJP2 (UPJPII/AM)
o. dr Szymon Hiżycki OSB (Opat Tyniecki)

Prowadzący I cz. – o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB (UPJPII)

godz. 9.15
o. dr Dominik Jurczak OP (Kolegium dominikanów Kraków, Sant’Anselmo Rzym, Włochy) Znaczenie Słowa w liturgii

prof. Juan Carlos Asensio Palacios (Escola superior de Catalunya, Barcelona) Badania śpiewu gregoriańskiego przed i po publikacji „Semiologii gregoriańskiej”

godz. 10. 45-11.00 – przerwa

Prowadzący II cz. – ks. prof. Kazimierz Szymonik (Uniwersytet Muzyczny, Warszawa)

godz. 11.00
prof. Franz Karl Praßl (Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rzym, Włochy) Codex Hartker (CH-SGs 390/391) – genialna szkoła retoryki w służbie teologii liturgicznej

s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII (UPJPII Kraków) Rękopisy adiastematyczne jako wyraz tradycji wykonawczej

godz. 12.50 – Modlitwa w ciągu dnia

godz. 13.00 – 14.00 – obiad*

Prowadzący III cz. – ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII (UPJPII, AM)

godz. 14.00
prof. Johannes Berchmans Göschl (Monachium, Niemcy) Restytucja melodii na przykładzie nowego wydania „Graduale Novum”

Dyskusja

godz. 16.00
Medytacja organowo-chorałowa Credo quod Redemptor meus vivit in memoriam Mariani Machura

godz. 17.00
Uroczyste Nieszpory

————————————————————————-

06 listopad 2018 odbyło się IV SYMPOZJUM IM. O. AUGUSTYNA JANKOWSKIEGO „PSALMY – POEZJA CZY MODLITWA?”

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu zaprasza na IV sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego „Psalmy – poezja czy modlitwa?”, które odbędzie się 6 listopada 2018 r. w Sali Petrus w nowej części klasztoru. Refleksja podjęta podczas sympozjum będzie miała nie tylko charakter teologiczno-biblijny. Nie zabraknie odniesień do literaturoznawstwa, antropologii, teorii przekładu, judaistyki i kulturoznawstwa. Psalmy to żywa księga kształtująca nieprzerwanie naszą kulturę i religijność.
Sympozja im. o. Augustyna Jankowskiego są inicjatywą Opactwa Benedyktynów w Tyńcu służącą upamiętnieniu postaci tego polskiego biblisty i wieloletniego redaktora naukowego Biblii Tysiąclecia. Sympozja tworzą okazję do otwartej dyskusji nad różnorodnymi aspektami współczesnej teologii i humanistyki.

Wtorek, 06 listopad 2018, godz. 09:30

Opactwo Benedyktynów,  Sala Petrus

Zaproszeni goście:
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW)
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ)
o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki
ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII)
ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
ks. dr Tomasz Bąk (KUL)
dr Marcin Majewski (UPJPII)

 

——————————————————————————-

Graduał Wiślicki w Opactwie Tynieckim – 17 czerwca 2017

 

 17 czerwca (sobota) o godz. 20.30 odbył się koncert „Graduał Wiślicki” w wykonaniu Stoltzer Ensemble

Gościnnie: Robert Pożarski, Agnieszka Kowalczyk – Krzysiek, Łukasz Mazur

Księgi graduałów to jeden z działów kodeksów liturgicznych zawierających teksty śpiewane w ciągu całego roku liturgicznego. Graduały polskie dzieli się najczęściej na zakonne i diecezjalne – w zależności od miejsca powstania. Najcenniejszym oraz najstarszym z zachowanych graduałów diecezjalnych jest Graduał Wiślicki.

Powstał on w 1300 roku w skryptorium katedry wawelskiej. W połowie XV wieku Jan Długosz prowadzący wówczas w Wiślicy edukację synów króla Kazimierza Jagiellończyka przeniósł go do miejscowej kolegiaty. Obecnie Graduał Wiślicki znajduje się w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach , gdzie trafił po dokonanej konserwacji pod koniec XX wieku.

Graduał Wiślicki obfituje w specyficzne polskie utwory ściśle związane z unikatowym polskim rytuałem katedry wawelskiej.

Stoltzer Ensemble powstał w 2007 roku, tworzą go wrocławscy muzycy, członkowie znakomitych zespołów: Cantores Minores Wratislavienses i Ars Cantus, na co dzień specjalizujących się w muzyce dawnej. Zespół działa w ramach instytucji Wrocławscy Kameraliści w składzie:

Radosław Pachołek – kontratenor

Maciej Gocman – tenor

Piotr Karpeta – baryton

Rafał Chalabala – bas

Organizacja: Fundacja Surge Propera

Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Graduał Wiślicki w opactwie tynieckim – 17 czerwca 2017

—————————————————-

Z okazji 1470. rocznicy śmierci św. Benedykta, patrona Europy, założyciela klasztorów benedyktyńskich zapraszamy na Koncert Jubileuszowy 18 marca 2017 o godz. 15.00 w Sali Petrus Wielkiej Ruiny Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. 

 

Program

Wykonawcy:

Urszula Rojek sopran (Wiedeń)

Megumi Otsuka fortepian (Tokio)

„Gaude” – Chór nauczycieli z Gminy Grybów pod dyrekcją Mirosława Ogorzałka

Barbara Kowalska, narracja i prowadzenie koncertu

W programie m. in.:
Arcadelt, Bach, Haendel, Mozart, Chopin,
Karłowicz, Paderewski

z wykorzystaniem utworów:
C.K. Norwida, „Promethidion”,
Sw. Jana Pawła II „Listy do artystów”
oraz
Jana Pawła Konobrodzkiego OSB, „Wyjście w nieznane, Pustynne szlaki”

WSTĘP WOLNY
tyniec_fundacja-chronic-dobro

Komentarze Facebook