Opat Szymon Hiżycki

Refleksje wokół komentarza Orygenesa do modlitwy „Ojcze nasz…”

 

Jak się modlić

 

Modlitwa Jezusowa czyli o co chodzi w Adwencie.

 

Adwent, czyli obecność.

 

Paradoks Adwentu 2014

 

Modlitwa Jezusowa

 

Cisza jest pełnią słowa. Jak rozumieć apoftegmaty Ojców Pustyni?

 

Osiem duchów zła.

 

Aby zrozumieć „Filokalię”

 

Filokalia – teksty o modlitwie serca.