Opat Szymon Hiżycki

Lectio Divina / Wielki Czwartek

Lectio Divina. Modlitewne czytanie Słowa Bożego

Modlitwa Jezusowa czyli o co chodzi w Adwencie.

Adwent, czyli obecność.

Modlitwa Jezusowa

Cisza jest pełnią słowa. Jak rozumieć apoftegmaty Ojców Pustyni?

Osiem duchów zła.

Aby zrozumieć “Filokalię”

Filokalia – teksty o modlitwie serca.