14 KATEDR

Wydarzenie słowno-muzyczne, na które składa się KONCERT PASYJNY Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu, oparty na medytacji autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, będącym jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga dzieł kompozytora.

 

Nagranie zostało zrealizowane w czasie koncertu, który miał miejsce w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, w dniu 2 kwietnia 2017 roku.

 

Wydarzenie było prezentowane w okresie Wielkiego Postu, w dniach 10 marca – 9 kwietnia br., w czternastu katedrach i świątyniach w całej Polsce. Stanowi ono wprowadzenie w czas Wielkiego Tygodnia. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do czternastu stacji drogi krzyżowej.

Udział w wydarzeniu biorą: JERZY ZELNIK oraz BALTIC NEOPOLIS ENSEMBLE.

Dopełnienie KONCERTU PASYJNEGO stanowi prezentacja multimedialna oparta na filmie Pasja Mela Gibsona.

SIEDEM OSTATNICH SŁÓW CHRYSTUSA NA KRZYŻU

Siedem słów? – Czy raczej ostatnie siedem nauczań cierpiącego człowieka – Boga. Liturgia umierania. Jego testament duchowy.

Józef Haydn postanowił muzyką opisać Chrystusowe konanie. My, fragmentami filmu Gibsona Pasja, chcemy przybliżyć obraz tej męki. Rozważania księdza Grzegorza Strzelczyka, spisane w Lugano w roku 1996, w przejmujący sposób trafiają do serca każdego, kto czuje się w jakiś sposób współwinny tej męki krzyżowej naszego Zbawiciela.

Jerzy Zelnik

 Koncert został zarejestrowany w Kościele Św. Krzyża w Warszawie  jako Wydarzenie Artystyczne ubogacające  XXV Edycję  Koncertów Pasyjnych.

Komentarze Facebook