Koncerty Pasyjne w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie

Koncert SURSUM CORDA

 

 

KONCERT PASYJNY Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu, oparty na medytacji autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, będącym jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga dzieł kompozytora.

 
 

Chór Liturgiczny Parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym